top of page
1.jpg

CAPPELETTİ

  • Rakibin 1 Sanzatu açışına müdahaledir. Kontur 16+ onör puan ve dengeli el gösterir.

  • 2 Tek renkli bir el gösterir 

  • 2 ; İki uzun majör gösterir

  • 2 ; Kör ve bir minör gösterir 

  • 2 ;  Pik ve bir minör gösterir

  • 2 NT; İki uzun minör gösterir

  • 2 araya girişinden sonra 4. oyuncu zayıf bir eli varsa 2 ile, kuvvetli bir eli varsa 2 NT ile uzun rengi sorar, diğer konuşmaları natüreldir. 

  • Diğer araya girişlerde; 4. Oyuncunun sıçramasız destekleri zayıf el, sıçramalı destekleri kuvvetli el gösterir. Farklı bir renk deklaresi diğer iki rengin desteklenmediği tek renkli bir gösterir.

  • 2 ♥ ve 2 araya girişlerinde ise 2 NT minör rengin ne olduğunu sorar.

  • Kontura cevap ise opsiyoneldir. 4. oyuncu çok zayıf olmayan dengeli bir elle konturu cezaya çevirir, uzun rengi varsa deklare eder, çok zayıfsa en uzun rengini söyler. 

bottom of page