top of page
1.jpg

PUPPET STAYMAN

 • 2NT açışı üzerine önerilmektedir. Cevapçı, 3-4 kartlı majörü varsa 2NT açıcının 5 veya 4 kartlı majörünün olup olmadığını sorgulamak için kullanır. 

 • Amaç 5+3 veya 4+4 majör koz fiti bulmaktır.

 • Cevapçı, 3 ♣ deklaresi ile 2NT açıcıya 4 veya 5 kartlı majörünün olup olmadığını sorar. 

 • 5+ OP ile yapılır. 

 • 2NT açışı yapan açıcının cevapları :

 • : 5’li majörüm yok fakat en az bir 4’lü majörüm var. 

 • Bu durumda cevapçının olası rebidleri ve anlamları:

 • : 4’lü pikim var. Açıcıyı oynatmak için tersini söyler.

 • : 4’lü körüm var. Açıcıyı oynatmak için tersini söyler.

 • 3NT: Oynamak için, 4’lü majörü yoktur. (3’lü majör ile 5+3 majör koz fiti bulmak için puppet stayman yapmış).

 • : Her iki majörüm de 4’lü. 11-12 OP ile şlem ilgisi gösterir. Bu durumda açıcı, uygun puan ve dağılımı varsa her iki majörün Rua’sını da key kart kabul ederek 4 ile 6 As üzerinden key kart sorar.

 • : Her iki majörüm de 4’lü. 5-10 OP, şlem ilgisi yoktur. Hangi majör renkten zon ilan edeceğine açıcı karar verir.

 • : 5’li körüm var.

 • : 5’li pikim var.3NT: 4’lü ve 5’li majörüm yok.

 • Cevapçının Rebidleri

 • Açıcının 3 , 3  veya 3NT rebidlerinin anlamları belirgin olduğundan cevapçı, elinin durumuna göre en uygun kontrata karar verir:

 • Pas: Oynamak için.

 • /4 : Oynamak için.

 • 4NT: Açıcı “3NT” demiş ise kantitatif şlem daveti, 3 ♥ veya  3 ♠ demiş ise söylediği renk üzerinden key kart sorusu. 

bottom of page