top of page
1.jpg

Ogust Konvansiyonu

Zayıf 2 açışlarda uygulanan, Harold Ogust tarafından geliştirilmiş bir konvansiyondur. Zayıf 2 açıştan sonra iyi bir desteği ve oyun açar puanı olan Cevapçı 2 Sanzatu ile Açıcının elini açıklamasını ister. Açıcının ikinci konuşması aşağıdaki açıklamaları içerir. 

Açıcı                               Cevapçı

2 Pik (Kör)                          2 NT

3 Trefl > Zayıf el, zayıf Pik

3 Karo > İyi el, zayıf Pik

3 Kör > Zayıf el, kuvvetli Pik

3 Pik > Kuvvetli el, kuvvetli Pik.

Ancak bu konvansiyonun farklı bir uygulaması da vardır, akılda kalıcı olması bakımından daha kullanışlıdır.(Minör cevapları zayıf el, major cevapları iyi el gösterir)  Bunu da aşağıdaki tabloda görelim.

Açıcı                                 Cevapçı

2 Pik  (Kör)                         2 NT

3 Trefl > Zayıf el, zayıf Pik

3 Karo > Zayıf el, iyi pik

3 Kör    > İyi el, zayıf Pik

3 Pik     > İyi el, iyi Pik.

bottom of page