top of page
1.jpg

TRANSFER

Ortağın 1 NT açışı üzerine kullanılır

1 NT > 2  8+ puanla 4 lü major sorar (ortağın 2 karo cevabına 2 NT ile  davet edilir, 2  cevabına 4 lü destek varsa gösterilir yoksa 4'lü pik varsa 2 Pik deklare edilir 4'lü major yoksa 2 NT deklare edilir.)

 5-7 puan 4441 dağılımla 2 deklere edilir verilen her cevaba  pass denir

           2 ;  transferi (Tercihen 5+ puan. 6'lı körle 0+ puanla yapılabilir)

  •      2 ;   transferi (Tercihen 5+ puan. 6'lı Pikle 0+ puanla yapılabilir)

  •      2 ;  transferi 6 kart tref 10+ puan (8-9 puan 5 kart trefle 2 treften  geçip 2 NT denmeli)

  •      2. NT; transferi 6 kart karo 10+ puan (8-9 puan 5 kart karoyla 2 ♣  treften geçip 2 NT denmeli)

  •      3 ; ortaklık anlaşmasına bağlı olarak (5'li majorle 1 NT açılıyorsa) 10+ puanla 5'li major sorusu

  •      3 ♦-♥-; Teklik gösterir.

bottom of page