top of page
1.jpg

Sayılarla Briç

2 , 3 ve 4 KURALI

Pre-emptive açış kuralıdır. Kayıp el sayısına dayanmaktadır ve zon durumuna göre adlandırılmaktadır.
Önce kayıp el sayısını (A,K,Q ), toplam el 13’ten çıkarılarak, kazanılan el sayısı bulunmaktadır.
Örnek açıcı eli:

7 … Kör. K Q J 10 8 4 3 … 8 2 … 7 5 4

Kayıp el sayısı:

1 (A) + 1  (A)+ 2 (AK)+ 3 (AKQ)= Toplam 7 kayıp
13 – 7 = 6 kazanılacak el sayısı
Zon durumuna göre  alınacak el sayısına  2,3,4 ekleyebilirsiniz.

1– Siz zonda. rakip zonsuz: Alınabilecek el sayısına 2 el ekleyebilirsiniz. (2 kuralı)

      6+2=8 (2 açabilirsiniz)
2– Zon durumu aynı: Alınabilecek el sayısına 3 el daha ekleyebilirsiniz. (3 kuralı)

      6+3=9 (3 açabilirsiniz)
3– Siz zonsuz, rakip zonda: Alınabilecek el sayısına 4 daha ekleyerek açabilirsiniz.
     (4 kuralı) 6+4=10 (4
açabilirsiniz)

7 KURALI

Mr. Gerald Fox tarafından ortaya konulmuştur. Sanzatu ( NT ) oynandığında, rakibin açılış renginde, o renkten asınız varsa kaç tur el almadan bağışlıyabileceğinizi gösteren kuraldır.
Rakibin açış renginden sizde ve yerde olan toplam kart sayısını, sabit sayı olan 7’den çıkarttığınızda, kalan sayı kadar el bağışlıyabilirsiniz.

Örnek : Rakip
açıldı . Sizde A 9 8 ve yerde de 4 2 var, yani toplam 5 kartınız var.

7 – 5 = 2 olduğuna göre , 2 tur Asınızla almadan boşlayabilirsiniz, 3cü turda alırsınız.

8 KURALI

Rakibin 1 NT açışına karşı, direkt üstte oturanın 2 renkli elle müdahale edip etmeme

(DONT, Cappaletti, Brozel, Landy vs. oynanıyorsa ) kararını verebilmesi için kullanılır.
Burada geçerli kural el dağılımına bağlıdır.

Kayıp eller kuralına göre ( Losing Trick Count – LOTT ) , elimizdeki toplam kayıp el sayısını, uzun 2 rengin toplam kart sayısından çıkarttığımızda aradaki fark 2’ye eşit veya büyük ise , 6 puan ve hatta 5-4 dağılım dahi olsa konuşabiliriz; fark 2’den küçükse pas geçmeliyiz.
Elinizde bulunmayan her A, K, Q için 1 kayıp, tekli kart için yine 1 kayıp ve çift kart için 2 kayıp sayabilirsiniz .

Örnek 1:

A Q 9 7 2 … K 5 4 … ♦ 9 5 … K 8 2

Kayıp el sayısı:  1
 + 2 + 2 + 2 = 7
Uzun 2 renk toplamı: 5
+ 3 = 8
Kart toplamı – kayıp el sayısı : 8 – 7 = 1 sayısı 2 ‘ den küçük olduğu için 12 Hcp’ye rağmen pas geçerek, defans eli olarak değerlendirmek gerekir.
Örnek 2 :

K 8 5 4 3 … ♥ K 7 6 4 2 … Karo. 8 4 … 4

Kayıp el sayısı: 2
+ 2 + 2 +1 = 7
Uzun 2 renk toplamı: 5
+ 5 = 10
10 – 7 = 3 sayısı 2’den büyüktür; aslında 6 Hcp olmasına rağmen konuşabiliriz.

DİĞER 8 KURALI

Pre-emptive açışlarda Renk Kalitesi ( S Q ) kuralıdır. Zayıf açış renginizdeki kart sayısını, bu renkteki onör kart sayısı ( A , K , Q ) ile topladığınızda toplam sayı 8 ise 2 seviyesinde, toplam sayı 9 ise 3 seviyesinde pre-emptive açış yapabilirsiniz. Renk kalitesi hesaplanırken, en az 6 adet olan renkten A,K,Q yoksa J ve 10’lu el kaliteli renk olarak sayılmaz.

Örneğin : J 10 8 6 4 3 ‘te 6’lı renk olmasına rağmen SQ = sadece 6 kart.

Diğer örnekte ise K J 8 6 5 3’te yüksek onör olduğu için J’de değer olarak sayılabilir.
SQ = 6 kart + 2 onör = 8, şu halde 2 seviyesinde pre-emptive açış yapabiliriz.

11 KURALI

1890 yılında Foster tarafından ortaya konulmuştur.

Ortağınız açılışını bir rengin dördüncü kartından yapıyorsa, açılış kartının üzerinde yazan kendi sayısını 11’den çıkarttığınız taktirde , geriye kalan sayı diğer üç eldeki açılış sayısından büyük kartların sayısal toplamını verir. Kendi elinizde ve yerdeki kartlarda açılış sayısından büyük sayıdaki kartların toplam sayısını, daha önce bulduğunuz farktan çıkardığınızda, oynamakta olan rakibin elindeki büyük kart sayısını verir .

Ortağınız 4cü kart olan 7’liyi açıldığında 11 – 7 = 4 adet bu sayıyı geçen kart diğer üç oyuncuda demektir . Yerde ve sizde 7’liyi geçen toplam 3 kart ( A , K , J ) var.

4 – 3 = 1. Şu halde oynayan rakipte 7’liyi geçen sadece 1 marka kart var demektir.

10 VE 12 KURALI

Tıpkı 11 kuralı gibidir . Şayet ortağınız koz oyunlarında 3cüden açılış yapıyorsa

15 – 3 = 12 kuralı geçerlidir.
Eğer 5ciden açılış yapıyorsa 15 – 5 = 10 kuralı geçerlidir .
Burada önemli olan nokta, ortağınızın 3 veya 5ciden açıldığını anlayabilmektir.

13 KURALI

Dorothy Martin tarafından yayınlanmıştır .

Kuvvetli 2
açışı için kullanılır. 22 Hcp’den az puanınız varsa, bir renkle mi yoksa 2 ♣ ile mi açacağınız konusunda kararsız kaldığınızda kullanılır.
Defans elinizi toplayınız.

( A = 1 , AK = 2 , KQ = 1 , Kx = ½ , QJx = ½ ) .

Bulduğunuz toplamı 2 ile çarpınız .
Bütün renklerdeki 3’ten fazla uzun renkteki kart sayısını toplayınız.

Her iki değerin toplamı 13 veya daha büyükse, 2 ile açınız .

Örnek :

♠ A K J x x x x … K Q J x x … ♦ A … Trefl--  Hcp ( toplam onör puan ) = 18

Defans el toplamı : [
( AK ) =2] + [ ( KQ ) = 1] + [ ( A ) = 1] = 4
Bunu 2 ile çarpınız . 4 x 2 = 8*
Uzunluk toplamı : 4
+ 2 = 6* ( 3’ten fazla kart sayısı )
Genel toplam 8 + 6 = 14 , kurala göre 13 ‘ten büyük olduğuna göre, 18 Hcp olmasına rağmen 2
ile açınız.

Örnek :

A K J x x x , K Q J x , A x x ; -- ; Hcp = 18

Defans el toplamı : 2
+ 1 + 1 karo = 4
4 x 2 = 8*
Uzunluk toplamı : 3
+ 1 = 4*
Genel toplam : 8 + 4 =12. Kurala göre 13’ten küçük olduğu için 2
ile açamazsınız; sadece 1 açışı yapabilirsiniz.

15 KURALI

Max Hardy ve Marty Bergen tarafından geliştirilmiştir .
Don Pearson'a atfen “ Pearson Points “ olarak da adlandırılmaktadır.

4 cü pozisyonda oturan oyuncunun, kendisinden önceki üç oyuncunun pas geçmesi halinde, açmaya yeterli olmayan bir elle, açıp veya açmamak için karar verebilmesi amacıyla kullanılan bir kuraldır.


Hangi renkten olduğuna ve dağılımına bakmaksızın

elinizdeki onör puanlar ( Hcp ) ile elinizdeki renginden olan kartların sayısını toplayarak en azından 15 sayısına ulaşabiliyorsanız , açış yapabilirsiniz. Burada amaç, pikleri siz kontrol ettiğinize göre, rakiplerin üste konuşmaya cesaret edemeyecekleri, etseler de zararlı çıkacakları varsayımına dayanmaktadır.
(Şart : Pas – Pas – Pas - ? <> 4cü durumda )

DİĞER 15 KURALI
Matematiksel hesap kuralıdır.
Ortağınızın anlaşma gereği yapmış olduğu ilk açılışın 3, 4 veya 5ci’den olması durumunda, oyunu oynayan rakibin elinde açılış yapılan renkteki karttan kaç adet olduğunu bulma esasına dayanır.
Açılış yapılan rengin sıra sayısı, 15’den çıkarıldığında kalan sayı kural numarasını verir . Bulunan kural sayısından , açılınan kartın üzerindeki kart numarası çıkarılarak kalan sayıdan yerdeki ve elinizdeki o renkten kartların toplam sayısı çıkarıldığında , kalan sayı size oynayanın elinde açılış yapılan renkteki karttan kaç adet olduğunu gösterir.
4cü karttan açılış yapılıyorsa, 15-4 = 11 kuralı geçerlidir.
3cü karttan açılış yapılıyorsa, 15-3 = 12 kuralı geçerlidir.
5ci karttan açılış yapılıyorsa , 15-5 = 10 kuralı geçerlidir.

16 KURALI

1 NT açışını 3 NT’ye yükseltebilmek için kullanılır.
Ortağınız 1 NT ile açtığında, rakibin pas geçmesi durumunda, açışı yükseltebilmek için; elinizdeki Hcp (onör) puanlar ile elinizdeki 8’li ve daha büyük kartların sayısı ile toplayınız. 

Eğer toplam 16’dan büyük ise ihaleyi 3 NT’ye artırabilirsiniz. Böylece 8 puanla 2 NT diyerek, ortak max. NT açışı yapmışsa 3 NT’ye davet etmek veya ‘ NT’nin transfer ile minör staymanı amacıyla kullanılması halinde bu sıkıntıları ortadan kaldırır.
 

17 KURALI

ACBL ( American Contract Bridge Leaugue: Amerika Kontrat Briç Ligi ), Zeke Grabour tarafından ortaya konulmuştur.
Ortağınızın zayıf 2 açış yapması halinde, açış renginde oyun zon  ilan edebilmek için kullanılır.
Elinizdeki onör puan (Hcp) ile yine elinizdeki açış rengindeki koz sayısını toplayınız. Eğer toplam en az 17 ise, açış renginden oyun ilan ediniz ( 2
– 4 ; 2 – 4 gibi ) .

20 KURALI

Marty Bergen tarafından ortaya konulmuştur.
Birinci ve ikinci oturuş pozisyonunda iseniz ve eliniz açış sınırında, yani 12 ( Hcp) puandan az ise oyunu açıp açmamaya karar verebilmenize yarayan bir kuraldır. Üçüncü ve dördüncü oturuş pozisyonları için uygun bir kural değildir.
Diğer bir tavsiye ise, açma değerinin altındaki bir elle açış yapabilmek için

en az 2 adet hemen alıcı eliniz ( Quick Tricks ,QT) olmalıdır. Ama kurala uyan bazı ellerle 1 veya 1.5 hemen alıcı ellerle ( QT ) dahi açma imkanınız vardır.
Diğer tavsiye edilen bir konu ise, bu kuralı kullandığınızda hiçbir renkte toplam 2 hemen alıcı elden fazla güç olmamalıdır.
Kuralla ilgili diğer bir önemli nokta ise, alıcı değerler veya iş gören kartların
( Working Cards ) iki uzun renkte yer almış olmalarına dikkat etmelidir.
Kurala göre,

1. ve 2. Pozisyonda elinizdeki onör puanlar ile en uzun 2 renkteki kartların toplamı

20 veya daha büyük ise, bir veya ikinci oturuş pozisyonunda oyunu açmaya karar verebilirsiniz.

Quick Tricks ( hemen alıcı eller ) Metodu:

AK = 2 QT , AQ = 1.5 QT , A = 1 QT , KQ = 1 QT , Kx = 0.5 QT

bottom of page